RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA
Kamila Rogoża

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Natalia Panek

SEKRETARZ
Monika Pachla

SKARBNIK
Sabina Mielnik