RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA
Monika Sikora

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Beata Gałas

SEKRETARZ
Aneta Krupa

SKARBNIK
Marta Kawalec