Rekrutacja

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Przedszkole zał. 1 (1)

DEKLARACJA  O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W RUDZIE RÓŻANIECKIEJ/ ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIE RÓŻANIECKIEJ Przedszkole zał. 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Przedszkole zał. 3

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RUDZIE RÓŻANIECKIEJ ORAZ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIE RÓŻANIECKIEJ Rekrutacja do przedszkola w RR